Elektrik Motoru ve Sistemlerinin İyileştirilmesi Finansman Programı
TURSEFF-2 kredi programı kapsamında "Çevre Bankacılığı TURSEFF-2 Elektrik Motoru ve Sistemlerinin Değişimi / Satın Alımı Kredi Programı" Vakıfbank tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde devreye alınmıştır.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen programın amacı; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2015 Yılı İktisadi Kalkınma Üreterek Gelişen Trakya Mali Destek Programı
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen programın amacı; yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından yürütülen programın genel amacı; TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi'nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Çevre Teknolojileri Desteği
TTGV tarafından sağlanan desteğin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (TURSEFF) Desteği
TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır. Kredi, EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır.
KOSGEB Destekleri
KOSGEB desteklerinin amacı; KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Verimlilik Arttırıcı Proje(VAP) Destekleri
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje destekleri ile işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2015 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen bu programın genel amacı; 'KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı
TR72 Bölgesi'nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi artırılarak bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beautiful jQuery Slider by WOWSlider.com v2.0


Elektrik Motoru ve Sistemlerinin İyileştirilmesi Finansman Programı
TURSEFF-2 kredi programı kapsamında "Çevre Bankacılığı TURSEFF-2 Elektrik Motoru ve Sistemlerinin Değişimi / Satın Alımı Kredi Programı" Vakıfbank tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde devreye alınmıştır. Daha detaylı bilgiye bu adreste yer alan broşürden ulaşılabilir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen programın amacı; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2015 Yılı İktisadi Kalkınma Üreterek Gelişen Trakya Mali Destek Programı
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen programın amacı; yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından yürütülen programın genel amacı; TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi'nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Çevre Teknolojileri Desteği
TTGV tarafından sağlanan desteğin temel amacı, eko-verimlilik (temiz üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasına yönelik uygulama projelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (TURSEFF) Desteği
TURSEFF, enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi fırsatıdır. Kredi, EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır.
KOSGEB Destekleri
KOSGEB desteklerinin amacı; KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Verimlilik Arttırıcı Proje(VAP) Destekleri
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje destekleri ile işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2015 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen bu programın genel amacı; 'KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı
Oran Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programın genel amacı; "TR72 Bölgesi'nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması" dır.