RECPnet - Küresel Kaynak Verimli Temiz Üretim Ağı


Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP); gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde, sürdürülebilir endüstriyel gelişim ile sürdürülebilir üretim ve tüketimin geliştirilebilmesi konularında işbirliği yapmaktadır. Kaynak Verimli ve Temiz Üretim (RECP) Ortak Programı'nın amacı; RECP metot, yöntem ve politikalarının uygulanmasını sağlayarak ve yaygınlaştırarak işletmelerin ve diğer organizasyonların kaynak verimliliğini ve çevresel performansını geliştirmektir. RECP Programı, temel olarak 1994'ten bu yana kurulmakta olan Ulusal Temiz Üretim Merkezleri tarafından elde edilen tecrübelere ve çıkarılan derslere dayanmaktadır.

2010 yılında, UNIDO-UNEP Ortak Programı desteğiyle gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerine yönelik olarak oluşturulan RECPnet (Küresel Kaynak Verimli Temiz Üretim Ağı); gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerinde, imalat sektöründe ve ilgili diğer ekonomik sektörlerde, RECP kavramlarının, yöntemlerinin, politikaların ve tekniklerin desteklenmesi ve uygulanması fonksiyonlarını temel faaliyetleri olarak gerçekleştiren 40?tan fazla girişimi bir araya getiren küresel bir ağdır.

UNIDO-UNEP tarafından birlikte yönetilen RECPnet'e Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2012 yılında yapılan gözlemci üyelik başvurusu, RECPnet İcra Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu geçtiğimiz 2013 Mayıs ayında kabul edilmiştir.

Bu küresel ağ kapsamında yer alan ülkeler, Arap bölgesi; Afrika bölgesi; Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya bölgesi; Doğu, Güney ve Güneydoğu bölgesi ile Latin Amerika ile Karayipler bölgesindeki ülkeler olarak gruplanmıştır. RECPnet kapsamında; 33 asil, 3 yedek ve 18 gözlemci olmak üzere toplam 54 üye bulunmaktadır. Türkiye'nin de gözlemci üye olarak yer aldığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya bölgesinde yer alan diğer ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İsrail, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Özbekistan ve Ukrayna'dır.

Küresel Kaynak Verimli Temiz Üretim Ağı (RECPnet):
http://www.recpnet.org/

RECP Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Bilgi Yönetim Sistemi:
http://eecca.recpnet.org/