Verimlilik Genel Müdürlüğü, temiz üretim/kaynak verimliliği konularında Almanya'da faaliyetlerde bulunan Wuppertal Enstitüsü, Yeni Verimlilik (Neue Effizienz - NE) ve Verimlilik Ajansı (Effizienz Agentur NRW - EFA) ile 19-20 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara'da "Türkiye'de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri" başlıklı bir çalıştay gerçekleştirmiştir.


an image

Çalıştayın amacı; Türkiye'de temiz üretim/kaynak verimliliği alanındaki paydaşların bir araya gelerek, kaynak verimliliği ağı oluşturulması, temiz üretim yöntem ve uygulamalarının artırılması ve işletmelerin bu alanda teknik desteğe ve finansmana ulaşmaları konusunda bir işletim modelinin tartışılması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Almanya'daki deneyimlerin Türkiye'deki paydaşlara aktarılması önem taşımakta olup, çalıştay çıktılarının ilerleyen dönemde bu konunun ulusal politikalara entegrasyonu için bir altlık oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalıştayın, ülkemizde önümüzdeki dönemde temiz üretim/kaynak verimliliğine yönelik olarak gerçekleştirilecek çalışmalara yol gösterici olacağı öngörülmektedir.
Çalıştay sonuç raporu, çalıştayın amacı ve kapsamını, çalıştay programının akışını, Türkiye'de ve Almanya'da bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kullanılan işleyiş modelleri hakkında genel bilgileri, çalıştay oturumlarında paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan katkı ve değerlendirmeleri ve son olarak Türkiye'de bir temiz üretim / kaynak verimliliği ağı oluşturulması ve işletmelerin finansal ve teknik desteğe ulaşması sürecine yönelik çıkarımları ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmaları içermektedir.
Sonuç raporuna buradan ulaşılabilir.