an image
Verimlilik Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmaları kapsamında imalat sanayinde sürdürülebilir üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörler bazında rehber dokümanlar hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Bölgesel Çevre Ajansı Türkiye (REC Türkiye) işbirliğinde ODTÜ Çevre Mühendisliği ve ODTÜ Gıda Mühendisliği danışmanlığında, gıda imalatı sektörünün altında yer alan et imalatı ve süt imalatı sektörlerine yönelik kaynak verimliliği fırsatlarını ortaya koyan rehberler hazırlanmaktadır. Sektörel kaynak verimliliği rehberleri ile örnek uygulamalardan yola çıkılarak sektöre özgü kaynak verimliliği önlemleri hakkında bilgi sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda paydaşları bilgilendirmek ve rehberlerin içeriğine ilişkin görüş almak amacıyla 24 Kasım 2015 tarihinde sektör birlikleri ve sektörlerin öncü firmalarının katılımıyla Verimlilik Genel Müdürlüğünde Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenmiştir. Rehberlerin hazırlanması sürecinin ilerleyen aşamalarında ilki gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantıları tekrarlanarak, sektör temsilcilerinden geri bildirimler alınması öngörülmektedir.