an image
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), işletmelerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin desteklenmesi görevi kapsamında bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, her yıl ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birinin katkısıyla düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Sempozyumlarının ilki, 2013 yılında Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde "Türk Sanayicisi Geleceği Planlıyor: Temiz Üretim ile Sürdürülebilir Sanayiye Doğru" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. İkinci Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu ise, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde "Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği" temasıyla İstanbul'da düzenlenmiştir. III. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu ise 16 Aralık 2015 tarihinde İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü işbirliğinde ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) katkılarıyla, bir gün sürecek bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 75. Yıl Amfisinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla "Sanayide Su Verimliliği" temasıyla gerçekleştirilen Sempozyuma kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir yelpazede katılım sağlandı. "III. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu" özellikle sanayide su verimliliği alanında firmaların çözüm çeşitliliğinin paylaşıldığı bir buluşma olarak tasarlandı.
an image
Sempozyum, Prof. Dr. Necdet Alpaslan tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Ardından Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ tarafından bir konuşma gerçekleştirilerek Sempozyumun amacı ve bu kapsamda VGM tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Daha sonra EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ender YORGANCILAR tarafından su verimliliğinin ve ilerleyen dönemde bu alanda gerçekleştirilecek çalışmaların öneminden bahsedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN, su verimliliği ile ilgili gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında üniversite-sanayi işbirliğinin öneminin altını çizdi.
an image
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK açılış konuşmasında, iklim değişikliğinin önümüzdeki dönemde etkilerini artıracağını belirterek eko-sistem üzerinde oluşacak tahribatın öneminden bahsetti. Paris İklim Zirvesi'ne de değinen IŞIK, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği sürecine daha fazla katkı koyması gerektiğini ifade etti. OECD ortalaması ve Japonya ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin enerji yoğunluğunun fazla olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini belirten IŞIK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini anlattı. Bu çalışma kapsamında, verimsiz elektrik motorlarının sanayide kullanılmaması için Kayseri'de pilot uygulama başlattıklarını anımsattı. IŞIK ayrıca sürdürülebilir üretim temelinde su verimliliği konusunu önemsediğini belirterek Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ifade etti. Ülkemizde kullanılabilir su miktarının 44 milyar m3 olduğunu ve bunun % 73'ünün tarımda, % 11'inin sanayide ve % 16'sının ise evsel amaçlı kullanıldığını ifade eden IŞIK, tarımda kullanılan su miktarıyla çok daha fazla üretim yapmanın öneminden bahsetti. Bu ülkenin ve dünyanın bize sadece ecdattan emanet değil, gelecek kuşakların bizim üzerimizdeki en önemli emaneti olduğunu söyleyen IŞIK, onlara en güzel ülkeyi ve dünyayı bırakmanın bizim en temel sorumluluğumuz olduğunun altını çizdi. IŞIK, bu bilgiler ışığında Bakanlık olarak 3Y olarak ifade edilen yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi desteklerinin altını çizerek, ülkenin geleceği açısından üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurguladı.
an image
Sempozyum kapsamında, "Gıda Sektöründe Su Verimliliği Uygulamaları" ve "Sanayide Su Verimliliği Uygulamaları" başlıklı iki oturum ile "Türkiye'nin Su Ayakizi Raporu" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. VGM Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkan V. M.Hürol Mete'nin moderatörlüğünü yaptığı "Gıda Sektöründe Su Verimliliği Uygulamaları" oturumunda ilk olarak Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri Ersin TARANOĞLU tarafından gıda ve içecek sektörü açısından sürdürülebilir üretimin önemine değinen bir konuşma yapıldı. Oturumda daha sonra Coca Cola İçecek A.Ş'den Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Aykan GÜLTEN tarafından firmada su verimliliği alanında gerçekleştirilen faaliyetleri aktaran "Sürdürülebilir Su Yönetimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. GÜLTEN'in ardından Tamtad Konservecilik San. ve Tic. A.Ş. Teknik Müdür Deniz YUVGUN, firmada "Su Verimliliği Alanında Yürütülen Çalışmalar" hakkında bilgi verdi. Oturumda son olarak Pınar Süt Mamulleri A.Ş. Makine Bakım Müdürü Mehmet ARUCAN, "Gıda Sektöründe Suyun Önemi ve Kontrolü" başlıklı sunum kapsamında gerçekleştirdikleri su verimliliği çalışmalarını aktardı.

"Türkiye'nin Su Ayakizi Raporu" başlıklı seminerde Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan (WWF-Türkiye) Doğa Koruma Sorumlusu Eren ATAK tarafında, bu rapor kapsamında yer alan Türkiye'nin tarım, sanayi ve evsel kaynaklı su kullanımlarına ilişkin çeşitli bilgiler paylaşıldı. Sunumda ayrıca, su ayak izi kavramından ve öneminden bahsedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden Prof. Dr. Necdet Alpaslan'ın oturum başkanlığını yaptığı "Sanayide Su Verimliliği Uygulamaları" oturumunda farklı sanayi sektörlerinden su verimliliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıldı. Oturumda ilk olarak İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Uzmanı Hülya Ulusoy SUNGUR tarafından "İZKA-TTGV İzmir'de Eko-Verimlilik Uygulamaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra AKG Gaz Beton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur ÇELİKKAYALI, "KVK: Kaynaklarımızı Verimli Kullanıyoruz" başlıklı sunumunda firmada gerçekleştirdikleri su verimliliği çalışmalarını aktardı. ÇELİKKAYALI'nın ardından Ekoten Tekstil A.Ş. Makine Enerji Müdürü Durmuş EREN, "Ekoten Tekstil'de Sürdürülebilir Su Verimliliği Çalışmaları" hakkında bilgi verdi. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Çevre Arıtma Tesisi ve İş Güvenliği Uzmanı Erkan PETEKAL tarafından "Ege Seramik'te Su Verimliliği Uygulamaları" başlıklı sunum paylaşıldı. Oturumda son olarak Yaşar Holding A.Ş. Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Dilek EMİL, "Yaşar Topluluğunda Su Riski ve Verimliliği Çalışmaları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Oturumların ardından dinleyicilerin soru ve katkılarının alınmasının ardından Sempozyum sona erdi. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

AKG Gaz Beton-Sanayide Su Verimliliği Uygulamaları
Coca Cola-Sürdürülebilir Su Yönetimi
Ege Seramikte Su Verimliliği Uygulamaları
Ekoten Tekstilde Sürdürülebilir Su Verimliliği Çalışmaları
İzmir Kalkınma Ajansı-İzmir'de Eko-verimilik Uygulamaları
Pınar Süt Mamülleri A.Ş.-Gıda Sektöründe Suyun Önemi ve Kontrolü
Tamtad Konservecilik-Su Verimliliği Çalışmaları
WWF Türkiye Su Ayak İzi
Yaşar Holding A.Ş.-Yaşar Topluluğunda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları