Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından ?Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı? çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu?na (GEF) sunulan KOBİ?lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında proje taslak raporu için çalıştay ve değerlendirme toplantıları, 12-13 ve 17 Kasım tarihleri arasında Ankara?da gerçekleştirildi.

an image
SÇalıştay ve değerlendirme toplantıların ilki UNDP ev sahipliğinde 12 Kasım 2015 tarihinde ?Enerji Verimliliği Projeleri Deneyim Paylaşımı Çalıştayı? ile başladı. Proje hazırlık aşaması çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda UNDP, Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü?nden (YEGM) temsilciler ile büyük bir kısmı GEF projesi olan projelerin uzmanları hazır bulundu. Çalıştay kapsamında 6 proje hakkında kısa tanıtım yapıldı. Tanıtımı yapılan projeler şöyledir;

? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayide Kullanılan Verimsiz AC Elektrik Motorlarının Dönüşümü, Kayseri Pilot Projesi ? Güneydoğu Anadolu Bölgesi?nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ? Türkiye?de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ? Türkiye?de KOBİ?lerde Enerji Verimliliğinin Artırılması için KOSGEB Teknik Destek Yardım Projesi ? Türkiye?de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması ? Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi

Çalıştayda söz konusu projelerle ilgili deneyim paylaşımında bulunuldu.

an image
KOBİ?lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi? proje taslak raporu hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan diğer bir etkinlik ise 13 Kasım 2015 tarihinde Verimlilik Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkan Vekili M. Hürol Mete?nin başkanlığında yapılan toplantıda proje uzmanları Roland Wong, Egbert Liese ve Tülin Keskin tarafından hazırlanan taslak proje raporu ve Türkiye?de uygulanması planlanan finansman modeli üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, GEF sorumluları Necmettin Tokur ve Birce Albayrak Coşkun ile projeden sorumlu uzmanların da aralarında bulunduğu proje heyetine ek olarak Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, YEGM ve KOSGEB temsilcileri de hazır bulundu.

17 Kasım 2015 tarihinde ise VGM Genel Müdürü Anıl Yılmaz başkanlığında kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıda, 12-13 Kasım tarihlerinde yapılan toplantılar genel olarak değerlendirildi. Çalıştay ve toplantı kapsamında gelen görüşler doğrultusunda son hali verilen finansman modelleri üzerinde değerlendirmelere devam edilerek, projenin iş paketleri ve ortakları netleştirildi.

Toplam süresi 5 yıl olarak belirlenen ve 3,75 milyon dolarlık kısmı GEF katkısı olmak üzere kurumların ayni katkıları ile yaklaşık 30 milyon dolar bütçeye sahip olan projenin detaylı proje dokümanı üzerinde çalışmalara devam edilecektir.