Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından birlikte yönetilen Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı?nda (The Network for Resource Efficient Cleaner Production-RECPnet), 2013 yılı Mayıs ayından bu yana Türkiye?yi gözlemci üte statüsünde temsil etmektedir. Ulusal Temiz Üretim Merkezi fonksiyonunu üstlenen TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Merkezi de, RECPnet ağında 2014 yılından beri gözlemci üye olarak temsil edilmektedir.


an image
RECPnet; küresel düzeyde, kaynak verimliliği ve temiz üretim alanında hizmet sağlayan 70?in üzerindeki kuruluşu bir araya getirmektedir. Bu ağın amacı, gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ülkelerinde, kaynak verimli ve temiz üretimin daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmasının kolaylaştırılmasıdır. RECPnet üyeleri; çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir olan bir endüstriyel üretim modeli kapsamında çalışmalar yürütmektedir.

RECPnet ağı kapsamında yer alan ülkeler, bölgesel olarak; Arap Bölgesi, Afrika Bölgesi, Asya Pasifik Bölgesi, Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi olarak gruplanmıştır. Bölgesel oluşumlar sayesinde, ağ ve bilgi paylaşımının daha yerel bir düzeyden başlaması amaçlanmaktadır. Türkiye?nin de gözlemci üye olarak yer aldığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesindeki diğer ülkeler; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Hırvatistan, İsrail, İsviçre, Karadağ, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Sırbistan, Özbekistan ve Ukrayna?dır.

Bu kapsamda Bakanlığımız adına VGM?den Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin ENGİN 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında İsviçre?nin Davos şehrinde gerçekleştirilen ?4. Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı Konferansı? ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ?Dünya Kaynaklar Forumu?na katılım sağlamıştır.

4. Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı Konferansı?nın odak alanları; kaynak verimliliği ve temiz üretim alanındaki örnek uygulamaların paylaşılması yoluyla yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesidir. Konferansta ele alınan spesifik konular ise; döngüsel ekonomi, düşük karbonlu üretim, kimyasalların yönetimi, su kaynakları, eko-endüstriyel parklar, atık yönetimi ve toplumsal cinsiyettir. Konferans, üst düzey yöneticileri, önde gelen uluslararası kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulayıcılarını, kalkınma ve finans uzmanları yanında temiz üretim uzmanlarını bir araya getirmiştir. Konferans kapsamında, RECPnet üyesi ülkeler bir araya getirilerek, kaynak verimli temiz üretim politika ve uygulamalarının değerlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve artırılmasına yönelik bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Konferansta ayrıca ?2015 Sonrası için RECPnet Operasyonel Strateji Belgesi? oluşturulmuştur.

Söz konusu konferans kapsamında 12 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesel Toplantısında, Selin Engin tarafından VGM?nin temiz üretim alanında yürüttüğü faaliyetleri anlatan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Aynı toplantıda ayrıca, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü?nü temsilen katılım sağlayan Araştırmacı Ceren Tosun tarafından Enstitünün yürüttüğü kaynak verimliliği ve temiz üretim projeleri katılımcılarla paylaşılmıştır. Konferansın son gününde, RECPnet başkanlığı ile ağ kapsamında yer alan 5 bölgenin yöneticiliği için tam üyeler arasından seçimler yapılmıştır. Türkiye?nin içinde yer aldığı Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi yöneticiliğine Romanya Ulusal Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Merkezi Müdürü Aida Szilagyi seçilmiştir. RECPnet başkanlığına ise yapılan oylama ile Peru Temiz Üretim Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler Bölgesinin yöneticisi olan Marcos Alegre getirilmiştir. RECPnet ve konferans ile ilgili bilgilere www.recpnet.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Davos?ta ?4. Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı Konferansı? ve eş zamanlı olarak 12-14 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen ve İsviçre Hükümetinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kaynaklar Forumu, çeşitli hükümetler ve hükümet dışı organizasyonlar ile iş dünyası tarafından desteklenmiştir. Dünya Kaynaklar Forumu?na 108 ülkeden 600?ün üzerinde temsilci katılım sağlamıştır. 2015 Dünya Kaynaklar Forumu?nun teması ?Kaynak Verimliliğinin Döngüsel Ekonomi ile Artırılması? olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki temel konular; ?döngüsel ekonomi ve ayrışma?, ?teknolojik inovasyon, iş ve finans?, ?kaynak kullanımı için hedefler?, ?göstergeler ve karşılaştırmalar? ve ?yaşam biçimleri ve eğitim?dir. Forum; genel toplantılar yanında eş zamanlı çalıştay ve bilimsel oturumlardan oluşan çok sayıda etkinliği kapsamıştır. 2015 Dünya Kaynaklar Forumu ile ilgili detaylı bilgiye adresinden ulaşılabilir.