Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kuruluşu işbirliğinde Şubat 2017'de başlatılan "Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi" ile Yeşil OSB'ler/Eko-Endüstriyel Parklar için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve OSB'lerde bu alandaki rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Temel hedefi mevcut OSB?lerin eko-endüstriyel parklara dönüşümü, yeni kurulacak OSB'lerin ise bu yaklaşıma göre kurulmasına dair bir ulusal yol haritası geliştirilmesi ve eko-endüstriyel park kriterlerinin belirlenmesi olan söz konusu proje kapsamında, seçilen dört OSB'de (İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve ASO 1. OSB) kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve yeşil altyapı konularında analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş ve her bir OSB için Eylem Planları hazırlanmıştır. Projede ayrıca Türkiye için Yeşil OSB kriterleri ortaya konulmuştur.

Gelinen aşamada, Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesini ulusal çapta yaygınlaştırmak, Yeşil OSB yol haritası hazırlamak ve bu yol haritasının hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız ve Dünya Bankası Grubu işbirliğinde çalışmalara devam edilmektedir. Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesinin Türkçe yönetici özetine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Yönetici Özeti