Bakanlığımız tarafından yılda iki kez düzenlenen İl Müdürlükleri Bölge İstişare Toplantıları Ardahan, Balıkesir, Çorum, Denizli, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Tunceli ve Yalova illerinde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.


an image

Toplantılara, söz konusu illerin Vali, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı gibi üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, KOSGEB, TSE, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odalarından temsilciler ile bölge grubunda yer alan illerin BST İl Müdürleri katıldılar. Eş zamanlı olarak dokuz ilde gerçekleştirilen toplantılarda, "Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü", "Mevzuatın Sadeleştirilmesi", "İç Kontrol", "Yerli Malı Üretimi" konularında, ilgili kuruluşların uzmanları tarafından sunumlar yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.
İstişare toplantılarının gündem maddeleri arasında yer alan ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen "Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü" programı hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. VGM Sanayi ve Teknoloji Uzmanları tarafından yapılan bu sunumlarda ülkemiz sanayisinde elektrik tüketimi, elektrik motorlarının toplam elektrik tüketimi içindeki payı, elektrik motorları hakkında kısa bilgiler, bu program kapsamında yürütülen çalışmalar ve sanayide kullanılan elektrik motoru envanterinin oluşturulması ile ilgili bilgiler verilerek katılımcıların görüşleri alındı.

an image
Bakanlığımız merkez ve il teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımız arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve kalitenin artırılması amaçları kapsamında gerçekleştirilen Bölge İstişare Toplantılarında "Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü" programı tüm yönleriyle tartışıldı. Dönüşüm programı kapsamındaki önemli çalışmalardan birisi olan ve sanayide kullanılan elektrik motorlarının envanterinin çıkarılmasını amaçlayan projenin, BST İl Müdürlükleri işbirliğiyle 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
an image