an image
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 12 Şubat 2015 tarihinde "İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini" yayımladı. Sektörel kapsamı ve içerdiği konu başlıkları bakımından bir ilk niteliğinde olan bu çalışma ile imalat sanayine ait 24 alt sektörün sürdürülebilir üretim açısından gelişimini somut olarak izlemek ve değerlendirmek mümkün olabilecek.

İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri:

İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri ile imalat sanayi geneli ve alt sektörlerinin sürdürülebilir üretim açısından mevcut durumunu analiz etmek ve zaman içindeki değişimini değerlendirmek amaçlanıyor.

Beş ana grupta toplam sekiz adet göstergeden oluşan İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri Seti aşağıdaki ana başlıklardan oluşuyor:

A) Atık Yoğunluğu

1) Toplam atık yoğunluğu: Toplam atık miktarının (kg) faktör maliyetiyle katma değere (TL) oranı

2) Tehlikeli atık yoğunluğu: Tehlikeli atık miktarının (kg) faktör maliyetiyle katma değere (TL) oranı

B) Sera Gazı Yoğunluğu

3) CO2-e Yoğunluğu: Birincil sera gazlarının toplam karbondioksit eşdeğeri cinsinden miktarının (ton CO2-e) faktör maliyetiyle katma değere (TL) oranı

C) Su Verimliliği

4) Su verimliliği: Faktör maliyeti ile katma değerin (TL) çekilen su miktarına (m3) oranı

D) Atık Geri Kazanım Oranı

5) Tesis içi geri kazanım oranı: Tesis içinde geri kazanılan atık miktarının (kg) toplam atık miktarına (kg) yüzdelik oranı

6) Tesis dışı geri kazanım oranı: Tesis dışında geri kazanılan atık miktarının (kg) toplam atık miktarına (kg) yüzdelik oranı

E) Çevresel Harcama ve İstihdam

7) Çevresel harcamaların katma değere oranı: "Toplam çevresel harcamaların" (hizmet alımı harcamaları, ekipman, sarf malzeme alımları, enerji kullanımı vb. harcamalar ile yatırım harcamaları) (TL), "faktör maliyeti ile katma değere" (TL) oranı (%)

8) Çevresel istihdam oranı: "Çevresel istihdamın" (çevresel faaliyetlerde tam zamanlı eşdeğer birimlerde ücretli çalışan sayısı) (tze), "toplam istihdama" (tüm tam zamanlı eşdeğer birimlerde ücretli çalışan sayısı) (tze) oranı (%)

NACE Rev. 2'ye göre Kısım C (İmalat Sanayi) ve alt bölümlerini kapsayan ve ikişer yıllık dönemler halinde yayımlanacak olan "İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri"ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://vi.sanayi.gov.tr/sug/SurdurulebilirUretimGostergeleri.aspx