İstanbul Sanayi Odası (İSO), enerjinin verimli kullanımına yönelik olarak verilen devlet teşvik ve destekleri ve sanayicilerin bu desteklerden yararlanma oranı konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere kamu yetkilileri ile sanayicileri İstanbul'da bir araya getirdi.


an image

Odakule'de gerçekleştirilen toplantıda enerji verimliliği konusunda verilen teşviklerin daha uygulanabilir ve yararlanılabilir hale gelmesi için neler yapılabileceği konuşuldu. Sanayicilerin bu teşvikleri kullanma konusunda yaşadıkları sıkıntılar ele alınarak karşılıklı çözüm önerileri ortaya kondu. Toplantıya kamudan ve sanayi kesiminden önde gelen enerji uzmanları katılırken, toplantıya izleyici katılımının da yüksek olduğu görüldü.
Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı İsmet İnce, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Dairesi Sanayi ve Teknoloji Uzmanı İlknur Frolet, KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Merih Özyılmaz ve VAT Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Makine Mühendisi Altuğ Karataş sunum yaptı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Genel Sekreteri Melek Us, enerji verimliliğine yönelik yatırımların finansmanı için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yapılacak yatırımlarla sanayi ve konutlarda kullanılan elektriğin yüzde 15 ile 30 arasında azaltılabileceğini kaydeden Us, enerji verimliliğinin önemli bir rekabet unsuru olduğunu ve milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğini belirtti.
Enerji verimliliği konusunda ilgi ve bilgi eksikliğini gidermek için Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi'ni kurduklarını anlatan İSO Genel Sekreteri Us, enerji tasarrufu yatırımlarının 5. bölge teşvik kapsamına alınmasının önemli bir adım olduğunu ifade etti. Melek Us, 5. bölge teşvik kapsamına alınmak için gereken şartların değiştirilerek; tüm tesisin enerji yoğunluğunun azaltılması için konulan %20 oranının daha gerçekçi bir orana çekilmesi ve tüm tesis bazında bir oran vermek yerine, tesis bünyesinde proje bazlı yapılacak enerji verimliliği çalışmaları için bir oran verilmesi gerektiğini söyledi.
İSO Genel Sekreteri Us, Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ve Gönüllü Anlaşmalar'ın da bütün sanayicilerimiz tarafından başvurulabilir noktaya getirilmesi gerektiğini belirterek "Son 6 yıldaki toplam VAP başvurusu sayısının 170, Gönüllü Anlaşma başvurusunun ise sadece 25 olması, bu desteklere başvuru şartlarının çekici olmadığının göstergesidir. Ayrıca, başvurulara bakıldığında, hep büyük sanayi kuruluşlarının bu desteklere başvuruyor olması, büyük çoğunluğu KOBİ olan üye sanayicilerimizi bu teşvik mekanizmalarının dışında bıraktığını gösteriyor. Bu nedenle, bu teşviklere başvurmak için gereken şartlardan biri olan yıllık toplam enerji tüketiminin 1.000 TEP olması şartının, 500 TEP olarak değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Melek Us, İSO'nun 20 yıldır verdiği Çevre ve Enerji ödüllerinin başlığının bu yıl "Enerji Verimliliği" olduğunu da kaydetti.
Toplantıda "Verimlilik Artırıcı Proje Desteği & Gönüllü Anlaşmalar" başlığında bir sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu "Bugüne kadar hep kaç watt'lık yatırım yapıldığını konuştuk. Ama artık negatif watt kavramını geliştirdik yani önemli olan artık bir yatırımın ne kadar enerji tasarrufu sağladığıdır" dedi. Çalıkoğlu küresel ölçekte tasarruf edilen enerji miktarının kullanılan enerjiye yaklaştığını söyleyerek Türkiye'de son dönemde konut ve hizmetlerin enerji kullanımının sanayiyi geride bıraktığına dikkat çekti.
Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı İsmet İnce Ekonomi Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu teşvikler hakkında bilgi verdi. İnce, belirli standartları karşılayan enerji verimliliğine yönelik yatırımların 5. bölge teşviklerinden nasıl yararlanacağını anlattı.
Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı İlknur Frolet, "Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı" kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti. Frolet pilot bölge olan Kayseri OSB ile işbirliği içinde ve KOSGEB'in üzerinde çalıştığı yeni bir destek ile gerçekleşecek dönüşüm çalışması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Merih Özyılmaz da KOSGEB'in enerji tasarrufu hakkında yaptığı çalışmaları anlattı. Özyılmaz enerji etüd, danışmanlık ve eğitim destekleri hizmetleri ile enerji verimliliği konusuna katkı sağladıklarını belirtti. VAT Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'den Makine Mühendisi Altuğ Karataş da yaptığı sunumda VAP ve gönüllü anlaşmaların uygulanmasında yaşanan zorluklardan bahsederek bu konuda alternatif finans sistemleri hakkında bilgi verdi.
Sunumların ardından "Enerji verimliliğinde neden istediğimiz noktada değiliz? Devlet destekleri enerji verimliliği için çözüm olabilir mi? Alternatif finansman sistemleri ülkemizde nasıl uygulanmalıdır?" başlıklı bir tartışma oturumu yapıldı. Moderatörlüğünü İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil'in yaptığı oturumda enerji verimliliği konusunda atılacak adımlar interaktif bir ortamda masaya yatırıldı. İSO'nun konu hakkındaki önerileri kamu yetkilileri ve sanayicilerce tartışıldı.