an image
Birleşmiş Milletler (BM) Çevresel Sürdürülebilirlik Gurubu tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliği 9 Haziran'da Ankara Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

BM Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nda yer alan FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü), UNIDO (BM Sınai Kalkınma Teşkilatı), UNDP (BM Kalkınma Programı) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)'nun sunumları ile başlayan toplantıda, çevresel sürdürülebilirlik üzerine farkındalık yaratma, 2030 gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

an image
İkinci bölümde ise "Türkiye'de Çevresel Projelerin Dünü, Bugünü ve Yarını" temasıyla, Bakanlıklar ve BM kuruluşları tarafından Türkiye'de yürütülen projelerin tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, BM kuruluşları ve yerel ortaklar ile yürütülen mevcut projelerde karşılaşılan zorluklar, yerel ortakların beklentileri ve kazanılan tecrübelerin aktarımı gibi konularda bilgi alış verişinde bulunuldu.

an image
Bakanlığımızı temsilen M. Hürol METE'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Onuncu Kalkınma Planı doğrultusunda özellikle çevre konularında BM kuruluşlarından beklentiler ile uluslararası sözleşmelerin uygulanması çerçevesinde kamu kuruluşları, yerel ortaklar ve BM kuruluşlarının beklentileri üzerinde tartışıldı.

BM kuruluşlarının Türkiye temsilciliklerinin yanı sıra, Bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Dünya Çevre Günü etkinliği potansiyel işbirlikleri için paylaşımlar ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.