Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP), Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) ve UNEP Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi (UNEP-DTIE) tarafından yürütülen SwitchMed Programı bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen? SwitchMed Connect? etkinliği 29-30 Ekim 2015 tarihlerinde Barselona?da düzenlendi.

UNIDO?nun davetiyle, Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Daire Başkan V. Mevlüt Hürol METE?nin Bakanlığımızı temsil ettiği etkinliğe, aralarında programın uygulandığı Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus?un da bulunduğu çeşitli ülkelerden 400?ün üzerinde temsilci katılım sağladı. SwitchMed Connect kapsamında, döngüsel ekonomi, yeşil girişimcilik, enerji verimliliği, kamu-özel sektör ortaklığı, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir tarım, mobil teknolojiler, eko-inovasyonun finansmanı gibi pek çok konu başlığında, 4 yüksek düzeyli panel, 22 paralel oturum ve 3 yan etkinlik düzenlendi.

SwitchMed Programı, Avrupa Birliğinin sağladığı 20 milyon ? fon ile 2014 yılında başlatılmıştır. Program, Akdeniz ülkelerinde kaynak verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir üretim-tüketim kültürünün geliştirilmesi ve eko-inovasyon konusunda girişimciliğin teşvik edilmesini hedefleyen çok taraflı bir girişimdir. UNIDO benzer bir programı Batı Balkanlar ve Türkiye bölgesinde de hayata geçirmek istemekte ve bununla ilgili girişimlerde bulunmaktadır.

Etkinlik kapsamında, UNIDO Viyana Ofisi, Akdeniz için Birlik (UfM) ve Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) temsilcileri ile bir toplantı yapılarak, Türkiye, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek?i kapsayan ?Rio+20 Sonrası: Akdeniz Bölgesi?nde Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Kalıplarının Benimsenmesinin Desteklenmesi (MED-ReSCP) Projesi?ne Türkiye?nin katkı ve katılımı ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu. Buna göre Projenin Türkiye ayağındaki faaliyetlerin AB fonları ile finanse edilebilmesi amacıyla proje teklifi hazırlanarak Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülecek IPA II Programına sunulmasına karar verildi.

Etkinlik sırasında ayrıca, UfM Medya Birimi tarafından M. Hürol Mete ile bir video röportaj gerçekleştirildi. Röportajda Türkiye?deki sürdürülebilir üretim alanında yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verilerek, MED-ReSCP Projesine ilişkin beklentilerimiz aktarıldı.