an image
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından ?Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı? çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu?na (GEF) sunulan Proje kapsamında detaylı istişare ve paydaş toplantıları, 28 Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara?da gerçekleştirildi.

Hazırlık çalışmaları kapsamında, projede görevlendirilen üç kıdemli uzman Roland Wong, Egbert Liese ve Tülin Keskin ile UNDP sorumluları Necmettin Tokur ve Birce Albayrak Coşkun?un da aralarında bulunduğu heyet, VGM yetkililerinin de katılımıyla proje paydaşlarına bir dizi ziyarette bulundu.

KOBİ?lerde kullanılan verimsiz elektrik motorlarının piyasa dönüşümü ile daha verimli hale getirilmesini sağlamak üzere VGM tarafından yürütülen KOBİ?lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi?; aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadır.

1. Türkiye'de yeni ve mevcut motorların enerji verimli hale getirilmesi için ilgili yasal çerçevenin güçlendirilmesi,
2. Elektrik motoru sektörü için uygun yönetişim ve bilgi altyapısının geliştirilmesi,
3. TSE motor test laboratuvarlarının test imkanlarının geliştirilmesi,
4. Tek elden uygulanan bir mali destek mekanizmasının geliştirilmesi
5. Kapsamlı farkındalık ve eğitim programı uygulanması


Bu bileşenlerin paydaşlar nezdinde detaylı görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıların İstanbul ayağında ilk ziyaretler 28 Eylül 2015 tarihinde bankalara yönelik olarak düzenlendi. Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Garanti Bankası?na yapılan ziyaretlerde proje uzmanları tarafından projeyle ilgili bilgilendirme yapılarak, bankaların enerji verimliliği etütleri, enerji verimliliğine yönelik KOBİ?ler tarafından yapılan yatırımlara yönelik sağladıkları finansal araçlar ve koşulları hakkında bilgi alındı.

Proje heyetinin, elektrik motoru üreticileri ve önde gelen enerji verimliliği danışmanlık firmalarının projenin çeşitli bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerinin ve projeye olası katkıları hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla 29 Eylül?de düzenlediği toplantı ise, İstanbul?da UNDP Bölge Ofisi?nde gerçekleştirildi. Proje heyeti dışında yerli motor üreticileri ve EVD firmalarının da katılım sağladığı toplantıda, firmalar sektördeki deneyimleriyle elde ettikleri çıkarımları ve projeye dair önerilerini de proje uzmanları ile paylaştı. Aynı gün öğleden sonra İstanbul Sanayi Odası yetkililerini yerinde ziyaret eden heyet, yetkililerle yaptığı görüşmede İSO?nun projeye sağlayabileceği katkılarla ilgili bilgi aldı.

İstanbul?daki toplantıların sonuncusu, 30 Eylül tarihinde TSKB ile gerçekleştirildi. Proje uzmanları, VGM uzmanı ve TSKB yetkililerinin katılım sağladığı toplantıda proje içeriği paylaşılarak, TSKB?nin enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ve sağladığı finansal destekler ile ilgili bilgi alındı.

Toplantıların Ankara ayağı Verimlilik Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 1 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkan Vekili M. Hürol Mete?nin başkanlığında yapılan toplantıda proje heyetine ek olarak Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü Gebze Motor Test Laboratuvarı?ndan temsilciler de hazır bulundu. Proje bileşenlerinin değerlendirildiği toplantıda test laboratuvarı imkanları, motor denetimleri, Kayseri?de yürütülecek olan motor dönüşümü pilot projesi gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantılar kapsamında proje heyeti OSTİM OSB?de faaliyet gösteren bir KOBİ?ye ziyarette bulundu. Bu ziyaret kapsamında, enerji verimliliği, temiz üretim ve söz konusu proje hakkında bilgiler verilerek işletmenin bu konular hakkında görüşü alındı. Sonrasında işletmenin atölyesi görülerek atölyede bulunan elektrik motorları incelendi.

İşletme ziyareti sonrasında proje heyeti Ankara Sanayi Odası?na geçti. Bu ziyaret kapsamında, VGM Genel Müdürü Anıl Yılmaz genel olarak proje hakkında bilgilendirmede bulundu. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar?ın da katılım sağladığı toplantıda Temelli ve Sincan OSB?lerde yürütülen çalışmalar özetlenerek olası finansman model önerileri ele alındı. Toplantıya ASO 1. OSB?den enerji yöneticileri ile motor üreticilerinden temsilciler de katılım sağladı.

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen toplantıların ilki KOSGEB?te yapıldı. Toplantıda KOBİ Araştırmaları Daire Başkanlığı ve Eğitim Danışmanlık Müdürlüğünden yöneticiler ile Türkiye Kalkınma Bankası, OSTİM OSB ve TOSYÖV?den de temsilciler hazır bulundu. KOSGEB yöneticilerinin destek programlarının yapısı ve işleyişi hakkında proje uzmanlarına bilgi verdiği toplantı diğer paydaşların da bileşenler üzerindeki değerlendirmeleri ile devam etti.

KOSGEB?de gerçekleştirilen toplantının ardından, yine 2 Ekim tarihinde VGM Genel Müdürü Anıl Yılmaz başkanlığında kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıda, İstanbul ve Ankara?da gerçekleştirilen tüm paydaş görüşmeleri genel olarak değerlendirildi. Söz konusu toplantılarda, gelen görüşler kapsamında proje için uygun olduğu düşünülen modeller üzerinde tartışılarak; projenin bundan sonraki adımları belirlendi.

Toplam süresi 5 yıl olarak belirlenen ve 3,75 milyon dolarlık kısmı GEF katkısı olmak üzere kurumların ayni katkıları ile yaklaşık 30 milyon dolar bütçeye sahip olan projenin detaylı proje dokümanı Mayıs 2016 tarihinde GEF Konseyine sunulacak.
an image