an image
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Ankara'da "Türkiye'de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştay kapsamında; Wuppertal İklim ve Çevre Enstitüsü, Verimlilik Ajansı The Effizienz Agentur NRW (EFA) ve Yeni Verimlilik New Efficiency (NE) isimli kuruluşlar Almanya'daki kaynak verimliliği politikalarını, oluşturulan kaynak verimliliği ağının kuruluşunu ve işleyişini ve bu politika ve uygulamalara dayanarak işletmelere hizmet sağlama konusunda izlenen yöntemleri katılımcılarla paylaşacaklar.

Çalıştayda, ev sahibi VGM ve Alman kuruluşların yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Enerji Finans Programı (TURSEFF) de Türkiye'deki mevcut durumun aktarılmasına yönelik sunuşlar gerçekleştirecek. Programın iki gününde de tüm paydaş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek oturumlarda Türkiye'de bir kaynak verimliliği ağı oluşturulması için nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği, Almanya'da NE ve EFA işletim modellerinin, Türkiye'deki işletmelerin finansal ve teknik desteğe ulaşması sürecindeki uygunluğu ve ilerleyen dönemdeki çalışmalar ele alınacak. Söz konusu çalıştaya sürdürülebilir üretim alanında çalışma yapan kamu kurumları, üniversiteler, sektör birlikleri, özel sektör ve derneklerin katılım sağlaması öngörülüyor.

Çalıştay programına buradan ulaşabilirsiniz.