Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Motorların Dönüşümü Programı" kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yapılarak Küresel Çevre Fonu (GEF) 6. Dönemi'ne sunulmak üzere, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Kullanımının Geliştirilmesi" (Promoting Energy-Efficient Motors in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey) adlı proje teklifi hazırlandı.


an image

Onuncu Kalkınma Planı "Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı" kapsamında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) koordinasyonunda yürütülen "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Bileşeni Eylem Planı" doğrultusunda düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümünü hedefleyen bir program başlatılmıştır. Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Motorların Dönüşümü Programı" kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yapılarak Küresel Çevre Fonu (GEF) 6. Dönemi'ne sunulmak üzere, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Kullanımının Geliştirilmesi" (Promoting Energy-Efficient Motors in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in Turkey) adlı proje teklifi hazırlandı. BSTB'nin yürütücüsü olacağı proje teklifi, fonlanmanın değerlendirilmesi için Türkiye'deki GEF odak noktası olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı aracılığıyla geçtiğimiz ay GEF Konseyi'ne iletilmişti. Akabinde, GEF Konseyi'nden yapılan açıklama ile projenin ilk aşamayı geçerek Haziran Konseyi'ne alınmasının uygun bulunduğu bildirildi. Bu açıklamanın ardından, proje hazırlama sürecinin ikinci aşamasına önümüzdeki aylarda başlanacak. 2015 yılı sonunda nihai proje teklifinin GEF Sekreteryasına sunulması hedeflenmektedir.
60 ay sürmesi planlanan projenin amacı; KOBİ'lerde enerji verimli motorların kullanılması için pazarın dönüştürülmesi suretiyle, Türkiye'nin sanayide enerji verimliliğinin sağlanması için ek yatırımların geliştirilmesidir. Bu amaca, hem yeni üretilecek, hem de sanayide halihazırda kullanılmakta olan elektrik motorlarına ilişkin mevzuatın güçlendirilmesi, uygun yönetişim ve bilgi altyapısının geliştirilmesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün motor test laboratuarlarının kapasitesinin geliştirilmesi, KOSGEB programları başta olmak üzere sürdürülebilir finansal mekanizmalarının oluşturulması ve kapsamlı bilinçlendirme ve eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması planlandı. KOSGEB ve TSE, beş bileşenden oluşan projenin ortakları arasında yer alıyor.
İlgili proje, GEF'in İklim Değişikliğinin Azaltılması başlığı altında sunulmuş olup, projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte, işletmeler ve ülke ekonomisinin elde edeceği faydanın yanı sıra, 450.000 ton CO2-e emisyonunun azaltılacağı hesaplanmaktadır. Proje, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olacağı ilk GEF Projesi olma özelliğini taşıyor. Bütçenin ise, Küresel Çevre Fonu'ndan sağlanacak katkı ve BSTB ve ortak kurum ve kuruluşların sağlayacağı ayni ve nakdi katkılarla birlikte, yaklaşık 30 milyon Dolar olması bekleniyor.