an image
"2016 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 25 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanı Sayın Fikri Işık tarafından ödül almaya hak kazanan proje sahibi kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edilmiştir."

İşletmeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılmasını ve verimliliği artırma konusunda yürütülen projeleri kamuoyuna duyurmayı amaçlayan verimlilik proje ödülleri, ilk kez 2014 yılında verilmiştir. Ülkemiz genelindeki büyük, orta, küçük ve mikro olmak üzere her ölçekteki işletmelerimize ve kamu kurumlarımıza yönelik olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl toplam 139 proje başvurusu yapılmıştır.

an image
"Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, başvurusu kabul edilen projeler öncelikle, üniversite, özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan 34 gönüllü bağımsız değerlendirici tarafından incelenmiştir. Daha sonra, proje sahibi 63 işletmeye, yine bağımsız değerlendiriciler tarafından yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

an image
Bu ziyaretler neticesinde ilgili yönetmelik uyarınca belirlenen 38 proje, ödül jürisi tarafından nihai olarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak 20 işletme ve 4 kamu kuruluşu olmak üzere toplam 24 kurum ve kuruluş 2016 verimlilik proje ödülünü almaya hak kazanmıştır. Büyük İşletme kategorisinde Ar-Ge, Sürdürülebilir Üretim ve Süreç İyileştirme olmak üzere üç ayrı alt kategoride 9 büyük ölçekli işletmeye ödül verilmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM KATEGORİSİ KAZANANLARI

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Çok Katmanlı Üretim İle Hurda Ve Boya Maddesi Tasarrufu Projesi - Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi
Proje Tanıtım Dokümanı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Cargo Aracının Şasisinde Kullanılan Sac Malzeme Hurda Oranının Azaltılması Projesi - Ford Otosan Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi/ Gölcük Fabrikası
Proje Tanıtım Dokümanı

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Ergitme Fırınlarında Brülör Pilot Alevi İçin Yakma Havası Fan Motorunun Harcadığı Elektrik Enerjisini Azaltma Projesi - ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Proje Tanıtım Dokümanı