an image
Verimlilik Genel Müdürlüğü, işletmelerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin desteklenmesi görevi kapsamında, bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, sanayinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması yönünde önemli bir uygulama aracı olması öngörülen, "Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı" ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı"nında da yer alan "Sanayi sektöründe su tasarrufuna yönelik tedbirler artırılacaktır" eylemi doğrultusunda, imalat sanayinde su yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu çerçevede, 25 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2016 yılı "Verimlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde İzmir'de "İmalat Sanayi'nde Su Yönetimi Çalıştayı: Gıda Sektörü Örneği" başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, öncelikle gıda sanayinde etkin su yönetimi kültürünün yaygınlaştırılabilmesi için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin arttırılmasını sağlamak, ortak akıl yoluyla sürdürülebilir su yönetimine ilişkin fırsatları ve engelleri belirlemek ve bunun sonucunda ortak strateji ve aksiyon planları planlanmasına zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

an image
Çalıştaya, su yönetimi alanında görev ve sorumlulukları bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurumlarının temsilcileri; bu alanda çalışan akademisyenler ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, WWF Türkiye gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık kırk kişi katılım sağlamıştır. Çalıştayın organizasyonuna sanayide suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları da bulunan Coca Cola İçecek A.Ş. de katkıda bulunmuştur.

an image
Çalıştayda, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın açılış konuşmasının ardından; Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile birlikte yürütülen "Sanayide Kaynak Verimlilik Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi" ve su ve gıda sektörü perspektifinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlanan "Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri" hakkında Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özlem Durmuş tarafından bir sunum yapılmıştır. Sonrasında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nden Konca Çalkıvik de "Türk İmalat Sanayinde Suyun Durumu ve Su Yönetimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Çalıştayın ikinci gününde ise Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tamer Atabarut "AB Su Çerçeve Direktifinin Sanayiciye ve Kamu Kurumlarına Getirdikleri" başlıklı sunuşuyla katılımcıları ve ilgili tarafları bilgilendirmiştir.

Çalıştay raporuna buradan erişebilirsiniz.
an image