Duyuru

02.12.2013

Daha yeşil bir ekonomiye ve sürdürülebilir bir kalkınmaya geçiş için ortak çaba gösterme gereksiniminden yola çıkarak ILO tarafından 2013 yılında başlatılan "Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler" (Decent Work in the Green Economy) projesi kapsamında 28 Kasım 2013 tarihinde Dedeman Otel, Ankara'da bir günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilgili kamu kurumları ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşturulan Görev Gücünün katılım sağladığı etkinliğin öğleden önceki oturumunda öncelikle Kalkınma Bakanlığı İstihdam ve Çalışma Hayatı Dairesi Başkanı Gökhan Güder tarafından 10. Kalkınma Planı'nın tanıtımı yapıldı. Sonrasında Kalkınma Bakanlığı Uzmanı Selen Arlı Yılmaz tarafından "Türkiye'de Yeşil İşler: Yenilenebilir Enerji Alanındaki Potansiyel" başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Öğleden önceki oturumda ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünden M. Hürol Mete tarafından Verimlilik Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmaları ve projelerini anlatan bir sunum ile Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Emre Çoban tarafından hazırlıkları sürmekte olan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2017) kapsamında yürütülen çalışmalar ve taslak eylemler hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde katılımcıların "yeşil işler ve işgücü piyasası beceri geliştirme politikaları" ile "işletmelerin sürdürülebilir üretim ve hizmetlerinin geliştirilmesi politikaları" başlıklarında politika ve strateji önerileri geliştirdikleri oturumların sonrasında proje kapsamında ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ele alınmıştır. Türkiye'de ILO Türkiye Ofisi tarafından ILO Yeşil İşler Programı ile işbirliğinde uygulanmakta olan bu proje kapsamında Türkiye'ye ilişkin bir "Yeşil İşler Araştırması"nın (Green Jobs Assessment Study) hazırlanması öngörülmektedir.

an image