Duyuru

17.06.2013

an image

16. Avrupa Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Yuvarlak Masası (ERSCP) ve 7. Sürdürülebilir Üniversiteler için Çevre Yönetimi (EMSU) Ortak Konferansı 4-7 Haziran 2013 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilir Yaşam Tarzı" ana temasını taşıyan Konferans kapsamında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Türkiye'de Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD)" konulu bir çalıştay düzenlendi.

Moderasyonunu Verimlilik Genel Müdürlüğü uzmanlarından Özlem Durmuş'un yürüttüğü çalıştayda UNEP Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Bölümü Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Şubesinden (DTIE/SCP) Tracey Colley, Liazzat Rabbiosi ve Philip Strothmann konuşmacı olarak yer aldı ve UNEP/SETAC Yaşam Döngüsü Girişimi dünyadaki Yaşam Döngüsü Ağları ve Platformları ve UNEP'in YDD veritabanlarına yönelik rehberlik desteği konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Çalıştay konuşmacılarından PE International İstanbul Temsilcisi Matthias Reimers, Türkiye'de YDD uygulamalarının mevcut durumu hakkında bilgiler aktarırken, Boğaziçi Üniversitesinden Aydın Mammadov ise UNILEVER firması için YDD metodolojisi kullanılarak gerçekleştirilen çamaşır deterjanlarının sürdürülebilirlik değerlendirmesi çalışmasının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.