Duyuru

04.01.2018

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında destek verilecek konular arasında "Endüstriyel Simbiyoz" da bulunmaktadır.

Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı Bursa, Eskişehir, Bilecik illerindeki kar amacı güden kuruluşlara yönelik olup programın amacı, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır. Bu mali destek programı kapsamında, potansiyel sinerjilerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1. Firmaların atıksuyunun, geri dönüştürülemeyen atık ve yan ürünlerinin başka firmalarda girdi/hammadde olarak kullanılması,

Öncelik 2. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

Öncelik 3. Atık ısının su buharı veya enerji olarak diğer işletmelerde değerlendirilmesi

Programın Toplam Bütçesi 3.000.000 TL olup proje başına mali destek tutarı asgari 100.000 TL, azami 600.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 22/03/2018 saat 18:00'dir. Projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/teslimi için son tarih 29/03/2018 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.i

Söz konusu destek programı hakkında detaylı bilgileri içeren başvuru rehberleri ve ilgili dokümanlar www.bebka.org.tr adresinden temin edilebilir.