TÜBİTAK MAM - Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü


Sanayide temiz üretim sürecine geçişin desteklenmesi politikaları kapsamında Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nde tanımlanan eylemlerden biri olan ve aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı'nda yer alan "kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensipleri doğrultusunda, sanayide temiz üretim/eko-verimlilik programlarının uygulanmasının sağlanması, bu çerçevede bir Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Merkezi kurulması" hedefi doğrultusunda; 06/04/2013 tarih ve 218 sayılı Bilim Kurulu'nun 5 nolu kararı gereğince; TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, "Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü" olarak yeniden yapılanmış ve sanayide temiz üretim çalışmalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Ulusal Temiz Üretim Merkezi işlevini üstlenmesi sağlanmıştır.

Enstitünün, Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün yönlendiriciliği ile temiz üretim uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılarak Türk sanayisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak projelerin uygulanması bakımından kilit roller üstlenmesi öngörülmektedir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) kapasitesinin artırılması ve VGM ile ortak projeler yürütülmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İki kurum çalışanlarından oluşan bir Çalışma Grubu kurulmuş ve "TÜBİTAK MAM ÇTÜE'nün temiz üretim alanındaki görevleri, sorumlulukları ve faaliyet alanları planlamıştır. Bu kapsamda temiz üretim birimi altında eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme, teknik destek/danışmanlık ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri tanımlanmıştır. Ayrıca, ÇTÜE ve VGM işbirliğinde yürütülecek "Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi" projesi Yatırım Programına alınmıştır.

ÇTUE Web Sitesi: http://ctue.mam.tubitak.gov.tr/