PROGRAMIN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİ NELERDİR?

Program kapsamında yürütülmesi planlanan bilinçlendirme, koordinasyon sağlama ve işbirliği düzeyini artırma, insan kaynağı ve kurumsal kapasiteyi geliştirme ile politika alt yapısını güçlendirme faaliyetleri için ölçek farkı gözetilmemesi ve sektörel önceliklendirme yapılmaması öngörülmektedir. Ancak Programın "işletmelere teknik destek sağlamak" ve "işletmelere finansal destek ve teşvikler sağlamak" öncelik eksenleri kapsamında yürütülecek faaliyetler için sektörel önceliklendirme yapılması planlanmaktadır. Sektörler Türkiye'de temiz üretim/eko-verimlilik konusunda daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalar ve konuya ilişkin strateji belgeleri ile paralel olarak belirlenmiştir. Öncelikli sektörlerin isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:

img