PROGRAMIN ÖNCELİK EKSENLERİ NELERDİR?

Temiz üretim/eko-verimlilik yaklaşımı, atıkları ve kirleticileri sistemdeki etkinsizliğin bir sonucu olarak görerek üretim ve hizmet süreçlerindeki etkinsizlikleri gidermek için kaynak azaltımı kavramının altını çizer. Tasarım ve üretim sırasında yapılabilecek iyileştirmeler ile bu etkinsizliklerin giderilmesini ve ortaya çıkan atıkların önlenmesi/en aza indirilmesini amaçlar. Bu yaklaşım ile hammadde ve enerjinin daha etkin kullanımı sayesinde işletme verimliliğinin artması ve ayrıca arıtma ve bertaraf maliyetlerinin azalması sayesinde işletme maliyetlerinde tasarruf elde edilmesi sağlanır. Kirlilik önleme yaklaşımı hem işletmenin çevresel etkilerini azaltmayı hem de ekonomik kazanç elde ederek rekabet gücünün artmasını sağlar. Dolayısıyla, temiz üretim/eko-verimlilik yaklaşımı, üretimden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlar.

Eko-Verimlilik Programı kapsamında, Türk sanayisinin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, program eylemlerinin dayandırılacağı öncelik eksenleri şu şekilde belirlenmiştir:
img
VGM koordinasyonunda ilgili paydaşların işbirliği ile yürütülecek olan bu program kapsamında kısa vadede temiz üretim/eko-verimlilik konusunda ülkemizdeki bilinç düzeyini, paydaşlar arası uyumu ve işbirliğini, insan kaynağını ve kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütülmesi planlanmaktadır. Programın; kısa-orta vadede paydaşların bu alandaki projelerine teknik ve finansal destek sağlama ve daha uzun vadede ise bu alandaki ulusal politikalara yön verme gibi boyutların da göz önünde bulundurularak geliştirilmesi öngörülmektedir.