Duyuru

09.11.2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu Türkiye'de organize sanayi bölgeleri için yeşil yol haritası çizdi. Bu değişiklikler hayata geçirilirse, projenin pilot olarak uygulandığı dört organize sanayi bölgesinde yılda 1 milyon MW enerji ve milyonlarca metreküp su tasarrufu elde edebilir, yılda yaklaşık 100 milyon dolarlık ekonomik değer sağlayabilir

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası Grubu, "Türkiye için Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısını Ankara Hilton Oteli'nde düzenledi. Organize sanayi bölgeleri, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör geniş katılım sağladığı toplantıda, Türkiye için özel olarak geliştirilmiş kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesinin paylaşılmasının yanı sıra bu süreçte yapılan kapsamlı teknik, finansal ve yasal analizlerin sonuçları paylaşıldı.

Analiz çalışmaları için pilot olarak seçilen İzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve Ankara ASO 1. OSB'de en uygun eko-verimlilik (daha temiz üretim), yeşil altyapı (yenilenebilir enerji, atık su arıtma/geri dönüşüm, vb.) ve döngüsellik (örn. endüstriyel simbiyoz) fırsatlarının tespit edilmesi için altmışdan fazla tesiste (firma ve altyapı) etüt ve yerinde inceleme gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda dört OSB'de 15 farklı enerji verimliliği, 38 farklı su verimliliği, ikisi öncelikli olmak üzere 16 endüstriyel simbiyoz, 9 farklı yeşil altyapı uygulama fırsatları belirlendi.

an image


Belirlenen fırsatların tamamının uygulanmasının yıllık yaklaşık olarak 1 milyon MWh enerji tasarrufu, 11,6 milyon m3 su tasarrufu, 356 bin ton CO2 salımında azalma, 71 bin ton katı/tehlikeli atık azaltımı ve 14 bin tondan fazla kimyasal tüketiminin azalmasını sağlayacağı öngörülüyor.

Çalışmalar, Türkiye'de su verimliliği enerji verimliliği ve yeşil altyapı uygulamaları için geri ödeme süreleri kısa ve karlı bir çok yatırım imkanı olduğunu ortaya koydu.Tespit edilen fırsatların toplam ilk yatırım maliyeti 350 M $, geri ödeme süresi ortalama 3,7 yıl. Getirecekleri yıllık ekonomik değer ise toplam 95M $ olarak hesaplandı. Yeşil OSB'lere geçişi hızlandırabilmek için bu yatırımların finansal desteğe ihtiyacı olacaktır.

Toplantı açılışında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, kaynak verimliliği ve eko endüstriyel parklar stratejilerinin bakanlık çalışmalarındaki yeri ve önemine değinerek bu alandaki yüksek tasarruf potansiyeline dikkat çekti. Yılmaz, bakanlık tarafından bu alanda yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, bu çalışmaların uluslararası düzeyde de ilgi uyandırdığını ve Yeşil OSB projesinin Kasım ayında Berlin'de gerçekleştirilecek G20 toplantısında da örnek projeler arasında yer alacağını belirtti.

Türkiye'deki işbirliğinin devam edeceğini vurgulayan Dünya Bankası Grubu Türkiye Direktörü Johannes C. M. Zutt şunları söyledi: "İklim dostu yatırımlar gelişmekte olan piyasalarda yatırımcılar için önemli yatırım fırsatları oluşturuyor. Dünya Bankası Grubu Türkiye'nin iklim ile ilgili kalkınma hedeflerine ulaşması için hem kamu ile hem de özel sektör ile çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda IFC 2.8 milyar dolar kredi sağlayarak özel sektör ve belediyelere ilkim dostu yatırımlar yapmaları için destek olmaya devam etti."

Açılış konuşmaları Dünya Bankası Grubu'ndan Jose Ernesto Lopez Cordova'nın İklim Rakip Endüstriler ve yine Dünya Bankası Grubu'ndan Eduard Yakubov'un Proje Hedefleri ve Projenin IFC stratejisindeki rolü üzerine yaptığı sunuşlarla devam etti. Açılışın ardından Dünya Bankası Grubu Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir UNIDO-Dünya Bankası Grubu-GIZ ortak yayını olarak hazırlanmakta olan Küresel Eko-Endüstriyel Park Çerçevesi hakkında bilgiler paylaştı. Ardından Kore Enerji Ajansı temsilcisi Inchul Hwang Güney Kore Enerji Verimliliği Politikaları konulu bir sunuş gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Türkiye Yeşil OSB Projesi'nin Ana Bulguları, geliştirilen Yeşil OSB Kriterleri, Yeşil OSB'ye Dönüşüm için Planlama Adımları ile Mevzuat Analizi Sonuçları ve Finansal Araçlar Proje Danışman Firması GTE ve Carbon Trust tarafından paylaşıldı.

Teknik oturumların ardından ilgili bakanlık ve kuruluşların katılımıyla bir uzman paneli gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören panelde Yeşil OSB stratejilerinin gerçekleştirilmesinde Bakanlıkların rolü ve sunulabilecek destekler değerlendirildi. Uzman paneline Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, OSBÜK, KOSGEB Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan uzman düzeyinde temsilciler katıldı. Kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgiyle izlenen proje kapanış toplantısına yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.