Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü; ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yönelik olarak verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir”


an image

Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kuruluşu işbirliğinde Şubat 2017'de başlatılan "Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi" ile Yeşil OSB'ler/Eko-Endüstriyel Parklar için ulusal bir çerçeve oluşturulması ve OSB'lerde bu alandaki rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Devamı

an image


Birleşmiş Milletler (BM) Çevresel Sürdürülebilirlik Gurubu tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliği 9 Haziran’da Ankara Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Devamı

an image


Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 2016 Programı birincileri ve finalistleri, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde 3 Haziran’da Ankara'da gerçekleştirilen törende ödüllerini aldılar. Devamı

an image


Sanayinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması yönünde önemli bir uygulama aracı olması öngörülen, "Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı" ve Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı"nında da yer alan "Sanayi sektöründe su tasarrufuna yönelik tedbirler artırılacaktır" eylemi doğrultusunda, imalat sanayinde su yönetimine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Devamı

an image


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 75. Yıl Amfisinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla "Sanayide Su Verimliliği" temasıyla gerçekleştirilen 3. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir yelpazede katılım sağlandı. "III. Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu" özellikle sanayide su verimliliği alanında firmaların çözüm çeşitliliğinin paylaşıldığı bir buluşma olarak tasarlandı. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir üretim alanındaki çalışmaları kapsamında imalat sanayinde sürdürülebilir üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörler bazında rehber dokümanlar hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu’na (GEF) sunulan KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi” kapsamında proje taslak raporu için çalıştay ve değerlendirme toplantıları, 12-13 ve 17 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, işletmelerin sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin desteklenmesi görevi kapsamında bilinçlendirme ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, her yıl ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birinin katkısıyla düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Sempozyumlarının üçüncüsünün İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü işbirliğinde, 16 Aralık 2015 tarihinde bir gün sürecek bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Devamı

an image


Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP), Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bölgesel Faaliyet Merkezi (SCP/RAC) ve UNEP Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi (UNEP-DTIE) tarafından yürütülen SwitchMed Programı bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen” SwitchMed Connect” etkinliği 29-30 Ekim 2015 tarihlerinde Barselona’da düzenlendi. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından birlikte yönetilen Küresel Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı’nda (The Network for Resource Efficient Cleaner Production-RECPnet), 2013 yılı Mayıs ayından bu yana Türkiye’yi gözlemci üte statüsünde temsil etmektedir. Ulusal Temiz Üretim Merkezi fonksiyonunu üstlenen TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Merkezi de, RECPnet ağında 2014 yılından beri gözlemci üye olarak temsil edilmektedir. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarından “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu’na (GEF) sunulan Proje kapsamında detaylı istişare ve paydaş toplantıları, 28 Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi. Devamı

an image


Çalıştay sonuç raporu, çalıştayın amacı ve kapsamını, çalıştay programının akışını, Türkiye'de ve Almanya'da bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kullanılan işleyiş modelleri hakkında genel bilgileri, çalıştay oturumlarında paydaş kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan katkı ve değerlendirmeleri ve son olarak Türkiye'de bir temiz üretim / kaynak verimliliği ağı oluşturulması ve işletmelerin finansal ve teknik desteğe ulaşması sürecine yönelik çıkarımları ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmaları içermektedir. Devamı

an image


İstanbul Sanayi Odası (İSO), enerjinin verimli kullanımına yönelik olarak verilen devlet teşvik ve destekleri ve sanayicilerin bu desteklerden yararlanma oranı konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere kamu yetkilileri ile sanayicileri İstanbul'da bir araya getirdi. Devamı

an image


Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Motorların Dönüşümü Programı" kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yapılarak Küresel Çevre Fonu (GEF) 6. Dönemi'ne sunulmak üzere, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Kullanımının Geliştirilmesi" adlı proje teklifi hazırlandı. BSTB'nin yürütücüsü olacağı proje teklifi, fonlanmanın değerlendirilmesi için Türkiye'deki GEF odak noktası olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı aracılığıyla geçtiğimiz ay GEF Konseyi'ne iletilmişti. Akabinde, GEF Konseyi'nden yapılan açıklama ile projenin ilk aşamayı geçerek Haziran Konseyi'ne alınmasının uygun bulunduğu bildirildi. Devamı

an image


2015 Verimlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Üretim ve Eko-verimlilik" Paneli 4 Mayıs 2015 tarihinde Konya Ticaret Odası Kongre Salonunda gerçekleştirildi. Devamı

an image


Bakanlığımız tarafından yılda iki kez düzenlenen İl Müdürlükleri Bölge İstişare Toplantıları Ardahan, Balıkesir, Çorum, Denizli, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Tunceli ve Yalova illerinde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Devamı

an image


"Türkiye Yeşil İşler Konferansı", 26 Mart 2015 tarihinde, Ankara Mövenpick Otelde gerçekleştirilmiştir. Konferans, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü ve Flaman Hükümeti tarafından fonlanan "Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler" (Decent Work In The Green Economy) projesinin kapanışı kapsamında, projede yer alan görev gücü üyeleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenmiştir. Devamı

an image


Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında 19 ve 20 Mart 2015 tarihlerinde Bilkent Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya kaynak verimliliği konularında çalışmalar yürüten kamu ve özel sektör temsilcileri; Organize Sanayi Bölgeleri, sektör birlikleri, kaynak verimliliği/temiz üretim konusunda finansman sunan Kalkınma Ajansları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılım sağladılar. Devamı

an image


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 12 Şubat 2015 tarihinde "İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini" yayımladı. Sektörel kapsamı ve içerdiği konu başlıkları bakımından bir ilk niteliğinde olan bu çalışma ile imalat sanayine ait 24 alt sektörün sürdürülebilir üretim açısından gelişimini somut olarak izlemek ve değerlendirmek mümkün olabilecek. Devamı


"Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" 10 Mart 2015 tarih ve 29291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamı

an image


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Ankara'da "Türkiye'de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri Çalıştayı" düzenlenecektir. Devamı

an image

10. Kalkınma Planı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen "Sanayide Düşük Verimli Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı" çerçevesinde yürütülen bilinçlendirme toplantıları ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün organize ettiği toplantı 26 Şubat 2015 tarihinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) gerçekleştirildi. Devamı

an image

Bursa Tekstil Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından, "Günümüz dünya ticaretinde bir pay sahibi olabilmek; ulusal bir temiz üretim politikasının belirlenmesi, benimsenmesi ve bu politikanın hızla ve kararlılıkla hayata geçirilmesi ile mümkündür." vurgusundan yola çıkılarak her yıl düzenlenmesi planlanan "Tekstilde Sürdürülebilir Temiz Üretim Günleri"nin ilki 5 Şubat 2015 Perşembe günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Devamı